اتوماتیک استارت پژو۴۰۵ و سمند

 

کد کالا: 1005003006

کد کالا: ۱۰۰۵۰۰۳۰۰۶
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: