استپر

 

کد کالا: 2005002000

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۲۰۰۵۰۰۲۰۰۰
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب:

 

کالا دارای یک سال گارانتی می باشد.