دی سی موتور با صافی

 

کد کالا: 1001004001

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۴۰۰۱
نام های دیگر قطعه:  
شماره فنی خودروساز :
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب:

کالا دارای یک سال گارانتی می باشد.