رله تقویت شیشه بالابر پراید

 

کد کالا: 1005004010

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۵۰۰۴۰۱۰
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 
 این قطعه تقویت کننده موتور شیشه بالابر خودرو می باشد

ویژگی های خاص قطعه:

استفاده از مرغوبترین نوع سیم های رشته ای -آببندی ۱۰۰ درصدی

روش تشخیص عیوب:

کار نکردن شیشه بالابر

ISOTS16949
استاندارد کیا موتور
GISاستاندارد

رودری خودرو باز شده و رله تقویت را در مسیر برق جریان برق از باطری خودرو (مثبت و منفی)به موتور بالابر قرار داده می شود.

 

رله به صورت سالم بوده و نشانه هایی از سولفاته شدن پایه ها یا نقص در سیستم سیم کشی خودرو وجود نداشته باشد.