رله سه قلو کولر

 

کد کالا: 1005004011

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۵۰۰۴۰۱۱
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز :  kk17061690
کارکرد قطعه روی خودرو : 
وظیفه این رله کنترل جریانات مربوط کولر می باشد به عبارتی این رله فرماندهی کامل کولر خودرو پراید را بر عهده دارد.

ویژگی های خاص قطعه:

استفاده از کاور NBR

آببندی صد در صدی

روش تشخیص عیوب:

هر کدام از رله ها در رله سه قلو وظیفه ای دارند در برخی موارد کار نکردن فن، زمان روشن کردن کولر، یا کلاچ نکردن کمپرسور کولر می تواند نشان دهنده عیب قطعه باشد.

این رله که روی سینی فن پراید نصب می باشد، در صورت خرابی از کاور مربوطه خارج شده و با رله جدید جایگزین خواهد شد.

رله به صورت سالم بوده و نشانه هایی از سولفاته شدن پایه ها یا نقص در سیستم سیم کشی خودرو وجود نداشته باشد