رله فلاشر طوسی

 

کد کالا: 2005003009

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۵۰۰۳۰۰۹
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز :  ۹۵۶۳۵۳۳۹۸۰
کارکرد قطعه روی خودرو : 
عملکر این قطعه مستقیما مربوط به فلاشر می باشد.

ویژگی های خاص قطعه:

استفاده از بهترین نوع مقاومت

روش تشخیص عیوب:

یکی از راهنماها سریع تر می زند/
فلاشر کار نمیکند

این رله زیر فرمان خودرو قرار دارد و به رنگ طوسی می باشد که در صورت خرابی می بایست با قطعه جدید جایگزین گردد.

رله به صورت سالم بوده و نشانه هایی از سولفاته شدن پایه ها یا نقص در سیستم سیم کشی خودرو وجود نداشته باشد.