رله فن ۵فیش مشکی

 

کد کالا: 1005003010

گروه:

کد کالا: ۱۰۰۵۰۰۳۰۱۰
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز :  ۷۹۰۵۵۲۲۲۰۰
کارکرد قطعه روی خودرو : 
وظیفه این قطعه کنترل جریان سیستم خنک کننده خودرو (فن) می باشد.

ویژگی های خاص قطعه:

استاندارد رله ها ۲۵ آمپر می باشد که محصول شرکت مادپارت تا ۳۰ آمپر جریان را پشتیبانی می نماید.

روش تشخیص عیوب:

کار نکردن دور تند یا کند فن

این رله از پایه و یا سوکت خارج شده و در صورت سلامت بودن پایه سوکت رله جدید جایگزین می گردد

رله به صورت سالم بوده و نشانه هایی از سولفاته شدن پایه ها یا نقص در سیستم سیم کشی خودرو وجود نداشته باشد.