شیلنگ آب شیشه شوی جلو پژو۲۰۶

 

کد کالا: 1004002001

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۴۰۰۲۰۰۱
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: