شیلنگ آب شیشه شوی عقب پژو۲۰۶

 

کد کالا: 1004002002

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۴۰۰۲۰۰۲
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: