شیلنگ بالای رادیاتور پیکان

 

کد کالا: 1003018001

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۳۰۱۸۰۰۱
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: