شیلنگ خروجی رادیاتور تیپ۵ (جدید)

 

کد کالا: 1003013003

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۳۰۱۳۰۰۳
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: