شیلنگ خلا ء بوستر به منیفلد ۷۹۸۰

 

کد کالا: 1001003029

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۳۰۲۹
نام های دیگر قطعه:  شیلنگ ۷۹۸۰
شماره فنی خودروساز :  ۷۹۸۰
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب:

 

کالا دارای یک سال گارانتی می باشد.