شیلنگ شیشه شوی سمند بهینه

 

کد کالا: 1004017006

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۴۰۱۷۰۰۶
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: