شیلنگ ورودی رادیاتور تیپ۲و۳

 

کد کالا: 1003013001

گروه:

نوع خودرو: ,

کد کالا: ۱۰۰۳۰۱۳۰۰۱
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: