فشنگی روغن تک فیش

 

کد کالا: 1009003009

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۹۰۰۳۰۰۹
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب:

 

گارانتی کالا یکساله می باشد.