لوله برگشت بخارات بنزین (۹۲۸۸۰)

 

کد کالا: 1009018005

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۲۰۲۴
نام های دیگر قطعه: لوله ۹۲۸۸۰
شماره فنی خودروساز : ۹۶۵۳۱۹۲۸۸۰
کارکرد قطعه روی خودرو : مسیر بخار بنزین۲۰۶ داخل موتور

ویژگی های خاص قطعه:
استفاده از موادهای پلیمری شرکت EMS-سرشلنگی ها و کانکشن های لوله ها از شرکت ریموند فرانسه می باشد-بعضی از تامین کننده های دیگر کانکشن های مورد استفاده در لوله ها چینی بوده و که پس از نصب بر روی خودرواز نظر خواص مکانیکی دارای کیفیت پایین تر می باشند.

روش تشخیص عیوب:
۱- تست نشتی
۲- برررسی ظاهری
۳- وجود حاب بر روی بدنه از سمت داخل به خارج

لوله ها به ندرت دارای ایراد نشتی هستند، فقط در مواردی به دلیل بازو بسته نمودن از قسمت کوئیک یا آداپتور منجر به هرزشدگی میگردد
دلیل بعدی می تواند مونتاژ و دمونتاژ نامناسب هم باشد.

دارای گارانتی یکساله می باشد.