لوله تخلیه بخارات از شیر برقی به کنیستر ۷۰۸۰

 

کد کالا: 1001003027

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۳۰۲۷
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب:

 

گارانتی کالا یکساله می باشد.