لوله رابط زیر بدنه با شیلنگ جاذب بخارات بنزین

 

کد کالا: 1001001005

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۵
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب:

 

کالا دارای یک سال گارانتی می باشد.