لوله کروگیتوری تخلیه بخارات باک (۶۳۲)

 

کد کالا: 1001003000

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۳۰۰۰
نام های دیگر قطعه:  لوله ۶۳۲-
شماره فنی خودروساز :  YG20254632
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

استفاده از موادهای پلیمری شرکت EMS-سرشلنگی ها و کانکشن های لوله ها از شرکت ریموند فرانسه می باشد-بعضی از تامین کننده های دیگر کانکشن های مورد استفاده در لوله ها چینی بوده و که پس از نصب بر روی خودرواز نظر خواص مکانیکی دارای کیفیت پایین تر می باشند

روش تشخیص عیوب:

۱- تست نشتی
۲- برررسی ظاهری
۳- وجود حاب بر روی بدنه از سمت داخل به خارج

لوله ها به ندرت دارای ایراد نشتی هستند فقط در مواردی به دلیل بازو بسته نمودن از قسمت کوئیک یا آداپتور به دلیل مونتاژ و دمونتاژ نامناسب منجر به هر زشدگی میگردد .

کلیه لوله ها مطابق استاندارد۹۶۲۳۳۰۸۵۹۹ می باشند ولی تنها فرق در روش اجرایی استاندارد در آزمون های لوله ها می باشد. به عنوان مثال لوله های سه لایه و پنج لایه روی باک و زیر بدنه،لوله های بخارات سه لایه روکش داربه شماره استاندارد های R1213201-B222810-B620200-B635100-B215530-C248330 می باشد.

بدون آثار ضربه -سوراخ – و هرز زدگی قفل کن ها