مجموعه شیلنگ باک(گازسوز) پراید

 

کد کالا: 1003004008

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۳۰۰۴۰۰۸
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: