مجموعه هواکش با فیلتر روا

 

کد کالا: 1002007001

کد کالا: ۱۰۰۲۰۰۷۰۰۱
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب:

 

کالا دارای یک سال گارانتی می باشد.