مجموعه گیج بنزین طرح قدیم( چهار فیش)

 

کد کالا: 1001004014

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۴۰۱۴
نام های دیگر قطعه:  شناور-درجه باک -نشانگر
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 
نشان دادن میزان سوخت داخل باک

ویژگی های خاص قطعه:

مقدار بنزین موجود در باک ماشین، از طریق این قطعه که به پمپ بنزین متصل است، اندازه گیری می شود. این قطعه روی سطح بنزین شناور می ماند و بالا و پایین رفتن این شناور، درجه آمپر بنزین را مشخص می کند.
گاهی محل تماس بین پایه شناور و پمپ بنزین جرم می گیرد و در نتیجه آمپر بنزین دچار خطا می شود.گلس کاور روی صفحه سرامیکی این گیج ها، باعث میشود که آلودگی های بنزین روی گیج باقی نمانده و درنتیجه عملکرد بهتر و میزان بنزین دقیق تر نشان داده شود.

روش تشخیص عیوب:

امپر مقدار بنزین را اشتباه نشان میدهد یا نشان نمیدهد/نشانگر حرکت نمیکند یا دارای نوسان میباشد

تا ۵سال

این کالا قابل تعمیر نبوده ونیاز به تعویض دارد.روش تعویض:سیمهای لحیم شده گیج توسط هویه پس از ذوب شدن جدا میشود
و گیج بصورت کشویی از بدنه پمپ جدا میشود.

گارانتی کالا یکساله می باشد.