کنیستر پژو۲۰۶

 

کد کالا: 1001002010

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۲۰۱۰
نام های دیگر قطعه:  کنیستر/     Fuel vapor absorber  /  CANISTER
شماره فنی خودروساز :
کارکرد قطعه روی خودرو :  بخارات بنزین از روی باک را جمع آوری کرده به مستقیم به منیفولدهواانتقال میدهد.

ویژگی های خاص قطعه:

دارای تست پلن وتست ریپورتهای مورد تایید خودور سازی کشور/مورد استفاده در خط تولید کلیه خودرو سازهای کشور/کاهش مصرف سوخت/ جلوگیری از انتشاربخارات سمی در سیستم

روش تشخیص عیوب:

نشت بنزین از سرشلنگی/انتشار بوی بنزین در زمان باز کردن درب باک بنزین- شکستگی در روی کنیستر

۲۴ماه بعداز نصب روی خودرو  /۳۰۰۰۰کیلومتر کارکرد خودرو
ابتدا  لوله بخارات بنزین و تصفیه را از پورتهای روی کنیستر جداکرده وسپس آن را از محل بست خارج نمایید حال قطعه جدید و بقیه اتصالت را عکس مراحل باز کردن مونتاژ نمایید.

دارای گارانتی یکساله می باشد.

موارد عدم پذیرش:شکستگی/سوراخ شدن قطعه بر اثر ضربه