گلویی باک جوش خورده با سیم ارت(۷۱۸۰)پژو۲۰۶

 

کد کالا: 1001002009

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۱۰۰۲۰۰۹
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب:

 

گارانتی کالا یکساله می باشد.